Jak uzyskać koncesję?

Aby uzyskać koncesję na działalność jej wymagającą, należy zwrócić się z wnioskiem o udzielenie koncesji do organów koncesyjnych. Są nimi Minister Środowiska (kopaliny), Minister Spraw Wewnętrznych (broń, ochrona), Minister Gospodarki (paliwa, energia, radio, telewizja) oraz Minister Infrastruktury (przewóz lotniczy). We wniosku powinniśmy zawrzeć dokładne dane przedsiębiorcy wraz z adresem i siedzibą, numer w rejestrze przedsiębiorców […]

Czy przedsiębiorcy należy się urlop?

Każdy przedsiębiorca chciałby raz na jakiś czas odpocząć, dlatego musi się dowiedzieć, jakie ma możliwości postępowania w tym zakresie. Jeśli chce, by biznes się kręcił, musi stworzyć listę zadań do realizacji i przekazać ją kompetentnej i rzetelnej osobie, innymi słowy szuka sobie zastępstwa na okres wolnego. Wiąże się to z dodatkowymi kosztami w postaci wynagrodzenia […]

Koncesje

Koncesje są to akta administracyjne wydawane przez organy koncesyjne zezwalające na prowadzenie działalności gospodarczej, która ma szczególne znaczenie dla państwa i obywateli lub ważny interes publiczny. Koncesja wydawana jest przez ministra właściwego do zakresu działalności koncesji, a okres jej trwania jest ściśle określony (minimum 5 lat, maksymalnie na 50). Jakie rodzaje działalności gospodarczej są objęte […]

Płatności do ZUS – koszta utrzymania pracownika

Pracodawca, za każdego zatrudnionego pracownika, ma obowiązek odprowadzać składki do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Wiąże się to z opłacaniem składek rentowych, chorobowych, emerytalnych, wypadkowych, zdrowotnych oraz na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Część kosztów teoretycznie ponosi pracownik, jednak gdyby nie to, moglibyśmy mu dać niższą, czy taką samą pensję, nie dokładając do tego ponad […]

Odliczenia od podatku przy DG

Mając działalność gospodarczą ponosimy również koszty jej utrzymania czy rozwoju, dlatego warto dowiedzieć się, co możemy sobie odliczyć od podatku, ażeby zbyt wiele nie płacić do urzędu skarbowego. Po pierwsze warto mieć jak najwięcej towarów i usług do odliczenia (co nie znaczy, że mamy brać faktury na cudze paragony w np. supermarketach). A odliczyć można […]

Płatności do ZUS – koszta płatnika

Składki do ZUS musi opłacać każdy przedsiębiorca. Przy działalności gospodarczej, założonej po raz pierwszy, lub założonej ponownie po upłynięciu okresu pięciu lat od zamknięcia poprzedniej, przedsiębiorca ma prawo opłacać tzw. mały ZUS przez okres 24 miesięcy od założenia działalności. Przez ten okres opłaca niższe składki na ubezpieczenie społeczne oraz jest zwolniony z wpłat na Fundusz […]

Powody zamknięcia DG

Często zamknięcie działalności nie jest wyborem, a przykrym obowiązkiem przedsiębiorcy. Dlaczego? W naszym systemie prawnym istnieje wiele niejasnych czy niedoprecyzowanych przepisów prawnych, które przez urzędników mogą być interpretowane różnie. Dodatkowo niekompetentny urzędnik czy bałagan w dokumentach może doprowadzić do zajęcia majątku przez urząd za brak wpłaty, która de facto została dokonana. Wtedy firma staje, toczą […]